Velkommen til Udlejerforeningen Sønderjylland

Vi er tilsluttet Danske Udlejere, der blev stiftet i Aarhus i 1899 og har idag 27 tilsluttede medlemsforeninger med ca. 3500 udlejermedlemmer og 1500 parcelhusmedlemmer.

Foreningens formål er bl.a. at yde medlemmerne hjælp og vejledning med hensyn til lejerforhold samt via kursusvirksomhed at orientere om aktuelle grundejerspørgsmål.

Kontakt eventuelt bestyrelsen for nærmere oplysninger.